"Wiedza tajemna: encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symboliki"

 Wiedza tajemna: encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symboliki, część druga publikacji autorstwa prof. G . O. M. w Piotrogrodzie (właściwie Grigorija Ottonowicza Mebesa w przekładzie Karola Chobota, wydana w Cieszynie w 1924 r. nakładem Książnicy Wiedzy Duchowej (tom 2, Drukarnia Henryka Nowaka), ss. 181. Część pierwsza, zob. Tajemna wiedza duchowa.

 

Monika Rzeczycka

.

Literatura: G.O.M., 1924, Wiedza tajemna: encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symboliki, Cieszyn, wersja on-line:: http://www.sbc.org.pl).

 

Słowa kluczowe: Grigorij Ottonowicz Mebes, GOM, Karol Chobot