"Tajemna wiedza duchowa. Encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej"

 Tajemna wiedza duchowa. Encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowny na podstawie egipskiej symbolistyki autorstwa Grigorija Ottonowicza Mebesa (GOM), w tłumaczeniu Karola Chobota została wydana w dwóch tomach w Książnicy Wiedzy Duchowej w Cieszynie w 1921 r. Wersja elektroniczna: http://www.sbc.org.pl. Część druga, zob. Wiedza tajemna.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: G.O.M., 1921, Tajemna wiedza duchowa. Encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowny na podstawie egipskiej symbolistyki prof. G.O.M. w Piotrogrodzie, Cieszyn.

 

Słowa kluczowe: Grigorij Ottonowicz Mebes, GOM, Karol Chobot