Prace opublikowane

 

Opublikowano następujące prace związane z badaniami prowadzonymi w projekcie:

 

Monografie

 

 • Światło i ciemność. Imaginatio, t. 8, pod red. M. Rzeczyckiej, A. Świerzowskiej, I. Trzcińskiej, Gdańsk 2017, stron 208.
 • Transcendentne sposoby poznania, R. Wieczorek, Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, stron 200.
 • Ziemia-Duch-Reduta. Rzecz o Mieczysławie Limanowskim, Z. Osiński, Słowo-Obraz-Terytoria, Gdańsk 2019, stron 285.
 • Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku: konteksty ezoteryczne i interpretacje, A. Świerzowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, stron 556.
 • Legenda i historia polskich różokrzyżowców, I. Trzcińska, Fundacja Różokrzyża, Kraków 2016, stron 20..

Rozdziały w monografiach

 • Czesław Czyński a Ordo Templi Orientis- poszlakowa próba ukazania domniemanej adherencji w zakonie tajemnym, Z. Łagosz,  [w:] Wyobraźnia w kulturze: duchowość, sztuka, literatura, seria: Idee i Myśliciele, t. 22, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, Seria: Idee i Myśliciele, Kraków 2017, s. 115-129.
 • Ramakriszna – radźajogin i mesjasz. Obraz bengalskiego mistyka w polskiej literaturze ezoterycznej okresu międzywojennego, A. Świerzowska, [w:] Wyobraźnia w kulturze: duchowość, sztuka, literatura, seria: Idee i Myśliciele, t. 22, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, Seria: Idee i Myśliciele, Kraków 2017, s. 131-155.
 • Religia i wyobraźnia historyczna: tradycja ezoteryczna jako kreacja poetycka (Religion and the Historical Imagination:  Esoteric Tradition as Poetic Invention), W.Hanegraaff, przeł. A. Świerzowska, M. Kruk, [w:] Światło i Ciemność. Imaginatio, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017,  s. 9-43.
 • The Theosophic Interpretation of Lilla Weneda by Juliusz Słowacki, I. Trzcińska, [w:] Światło i ciemność. Imaginatio, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s.  89-112.
 • From a grotesque to a vision: spiritualism in Polish imagination from 1853 till 1939, A. Mikołejko, [w:] Światło i Ciemność. Imaginatio, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 113-129.
 • Praktyka imaginacji w radźa jodze nowoczesnej Józefa Świtkowskiego,  A. Świerzowska, [w:] Światło i Ciemność. Imaginatio, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017,  s. 130-150.
 • Explorations of the Esoteric Dreams of the Himalayas, K. M. Hess, P. Sieradzan,  [w:] Światło i ciemność t. 8. Imaginatio, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 175–198.
 • Benares: pomiędzy obrzydzeniem, a romantycznym zachwytem. Relacja Ferdynanda Goetla z pobytu w świętym mieście, A. Świerzowska, [w:]  Wschód i Zachód. Miejsca spotkań, red. A. Świerzowska, K. Skowronek, Libron, Kraków 2018, s. 239-255.
 • Idea prawa karmicznego w przekonaniach polskich teozofów. Przyczynek do badań, I. Trzcińska, [w:] Wschód i Zachód. Miejsca spotkań, red. K. Skowronek, A. Świerzowska, Libron, Kraków 2018, s. 255-270.
 • Pytanie o tożsamość Wandy Dynowskiej, I. Trzcińska, [w:] Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury, red. A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, s. 183-196.
 • Międzynarodowa afera z tajemną księgą w roli głównej (Warszawa - Naggar – Wisła – Asunción: 1936-1937), M. Rzeczycka, P. Sieradzan, [w:] Magia ksiąg, Księgi magii, pod red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2017, s.159-178.
 • О книге образов. «Котик Летаев» Андрея Белого и антропософская педагогика, D. Oboleńska, [w:] Magia ksiąg – księgi magii, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2017, s. 115-124.
 • Polska - Duchem Narodów. O paidei Bractwa Odrodzenia Narodowego, A. Mikołejko, Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne „Seria Glogerowska”, red. D. Rott, Łomża 2017, s. 104-119. 
 • Od proroctw i przepowiedni do „wzierstwa narodowego”. Wizje Polski u progu niepodleglości, A. Mikołejko, [w:] Polska po latach niewoli, red. R. Kowalczyk,  „Seria Glogerowska”, Łomża 2018.

Artykuły naukowe

 • Zapiski  masona. Relacja Kurta Reichla z rozmowy z Andrzejem Strugiem w 1932 roku, w świetle polskiej historiografii, A. Kargol, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" nr 1/2017, w części "Z kart historii".
 • Między nauką, religią i sztuką: wybrane teoretyczne ujęcia magii we współczesnych nurtach ezoterycznych, Karolina M. Hess, Małgorzata A. Dulska,  „Fragile” nr 4 (34) 2016, numer specjalny Magia, s. 11–17.
 • Sukkuby i inkuby w koncepcji magii seksualnej Józefa ŚwitkowskiegoKarolina M. Hess, Małgorzata A. Dulska, Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska", numer specjalny Magia, nr 33, 2017, s. 215–229.
 • The Origin and Impact of the Theosophical Center in Adyar, I. Trzcińska, A. Świerzowska, “Studia Humanistyczne AGH” 2017, t.16/4, s. 7-19. [znak na stronie 7]
 • Esoteric Mythologies in Action: Images And Symbols of Russian Anthroposophic Historiosophy (From Ludvig A. Novikov’s Archive), M. Rzeczycka, “Studia Humanistyczne AGH” 2017, t.16/4, s. 49-57.
 • Emblems as hieroglyphs of the imagination. “The Black Square” by Kazimir Malevich, D. Oboleńska, “Studia humanistyczne AGH” 2017, t. 16/4, s. 69-80 [brak znaku wynika z błędu podczas składu czasopisma, inny artkuł w tym numerze został opatrzony znakiem i formułą na str. 49, (kopia publikacji w załączeniu).
 • Sad Satan’s Children: Stanisław Przybyszewski and Esoteric Milieus, K.M. Hess, “La Rosa di Paracelso”, issue Diabolus in singulis est: The Devil, Satan and Lucifer, No 2, 2017, p. 133–157.
 • История из писем и воспоминаний. Константин Лигский – «дорнахский антропософ», D. Oboleńska, „Литературный факт” 2018, № 10, с. 184-195.
 • Duch niezwyciężony. Antropozoficzna twórczość Józefiny Rogosz-Walewskiej, D. Oboleńska, „Teksty drugie” 2018, nr 5, s. 392-404.
 • Okres antropozoficzny Stanisława Stuckgolda, D. Oboleńska, „Pamiętnik sztuk pięknych” 2018, nr 13, s. 149-154.
 • Ilness Narratives in the Esoteric Vision of the World: Agnieszka Pilchowa’s Views and Concepts, A. Świerzowska, I. Trzcińska, „Religio: Revue pro religionistiku” XXVI, 1, 2018, s.49-70.
 • Gnostycyzm jako początek zachodniej tradycji ezoterycznej. Dwa świadectwa z okresu  dwudziestolecia międzywojennego, M. Dobkowski, „Przegląd Religioznawczy”, 2018, nr 1 (267), s. 107–120.
 • Rola wyobraźni w rytuale inicjacyjnym B'nai B'rith,  L. Michalska, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ: Nauki Humanistyczne”, 2018/3, nr 22, s. 31–42.