Popularyzacja wyników badań

 

Prezentacje wyników badań na sympozjach, konferencjach i seminariach:

 

 • Kształtowanie polskiej mitologii na przykładzie „Lilli Wenedy” w interpretacji Kazimierza Stabrowskiego, Izabela Trzcińska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Imaginatio et actio, Wyobraźnia w tradycjach ezoterycznych, Stowarzyszenie Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 października 2016.
 • Praktyka imaginacji w radźa jodze nowoczesnej Józefa Świtkowskiego, Agata Świerzowska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Imaginatio et actio, Wyobraźnia w tradycjach ezoterycznych, Stowarzyszenie Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 października 2016.
 • Explorations of the Esoteric Dreams of the Himalayas, Karolina Maria Hess,  Przemysław Sieradzan, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Imaginatio et actio, Wyobraźnia w tradycjach ezoterycznych, Stowarzyszenie Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 października 2016.
 • Obrazy i symbole rosyjskiej historiozofii antropozoficznej Ludwiga A. Nowikowa. Mitologie ezoteryczne w działaniu, Monika Rzeczycka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Imaginatio et actio, Wyobraźnia w tradycjach ezoterycznych, Stowarzyszenie Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 października 2016.
 • Emblemat jako hieroglif imaginacji. O „Czarnym kwadracie” Kazimierza Malewicza, Diana Oboleńska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Imaginatio et actio, Wyobraźnia w tradycjach ezoterycznych, Stowarzyszenie Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 października 2016.
 • Rola wyobraźni w rytuale inicjacyjnym B’nai B’rith Larysa Michalska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Imaginatio et actio, Wyobraźnia w tradycjach ezoterycznych, Stowarzyszenie Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 października 2016.
 • Analiza polskich memów internetowych dotyczących wolnomularstwa, Katarzyna Rosiak, VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców, Laboratorium Badań Medioznawczych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 18 listopada 2016 r.
 • Jak badać ezoteryzm w Polsce – specyfika terenu, demarkacja pojęć, Monika Rzeczycka, Seminarium metodologiczne (1): Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk,  4 grudnia 2016.
 • Z problemów badań nad ezoteryzmem Mieczysława Limanowskiego i teatru Reduta,  Zbigniew Osiński [ekspert w grancie], Seminarium metodologiczne (1): Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk,  4 grudnia 2016. 
 • Wokół problemów terminologicznych: gnoza, neognoza, gnostycyzm Jerzy Prokopiuk [ekspert w grancie], Seminarium metodologiczne (1): Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk,  4 grudnia 2016. 
 • Problem mitologicznych początków w literaturze i sztuce polskiej od romantyzmu do modernizmu: Słowacki – Lange – Miciński – Stabrowski, Izabela Trzcińska, II Międzynarodowa Konferencja “Mythical Cosmos: Creation of the World”, Instytut Religioznawstwa UJ, Wydział Humanistyczny AGH, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,  16-17 marca 2017.
 • Marszałek Józef Piłsudski w narracjach ezoterycznych, Izabela Trzcińska, VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne: Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 10 maja 2017.
 • Dyskurs narodowy w przedwojennej prasie ezoterycznej. Kongres ezoteryczny w Poznaniu w grudniu 1936 roku a sprawa polska, Monika Rzeczycka, Urszula Patocka-Sigłowy, VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne: Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 10 maja 2017.
 • Obrazy upadku i odrodzenia Polski w narracji ezoterycznej Eugeniusz Polończyka, Agata Świerzowska, VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne: Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 10 maja 2017.
 • Przepowiednie Czesława Czyńskiego na temat odzyskania niepodległości - profetyka czy zręczna manipulacja?, Zbigniew Łagosz, VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne: Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 10 maja 2017.
 • Czarownicy czy medycy? Polska teozofia a medycyna niekonwencjonalna na przełomie XIX i XX wieku, Karolina Maria Hess, Konferencja „Czarownicy”, organizatorzy: Instytut Religioznawstwa UJ, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Wydawnictwo Sacrum, Chorzów, 18-19 maja 2017.
 • Obraz choroby w ezoterycznej wizji świata Agnieszki Pilchowej Izabela Trzcińska,, Ogólnopolska konferencja naukowa „Obraz choroby w dyskursie kulturowym”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 18-19 maja 2017.
 • Tradycja polskiej teozofii w archiwach indyjskich A. Świerzowska, Izabela Trzcińska, IV Seminarium „Tradycje ezoteryczne”. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Humanistyczny AGH, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Kraków, 26 maja 2017.
 • Ezoteryka chrześcijańska w kontekście martynizmu, Zbigniew Łagosz, IV Seminarium „Tradycje ezoteryczne”. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Humanistyczny AGH, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Kraków, 26 maja 2017.
 • Succubi and Incubi in Józef Świtkowski’s Sex Magic, Karolina Maria Hess, The 6th International Conference of the European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE) – Wester Esotericism and Deviance, Erfurt 1–3 czerwca 2017, University of Erfurt, Niemcy. (Referat z M.A. Dulską).  
 • Krakow as a Power Center: Old and New Mythologies of the City in Contemporary Spiritual Movements, Karolina Maria Hess, The 2017 CESNUR Conference – Holy Lands and Sacred Histories in New Religious Movements, Van Leer Jerusalem Institute, 2–6 lipca 2017 r. (współautorka referatu z M. A. Dulską).
 •  „Zła” powieść -  Opętani Gombrowicza i badania nad zjawiskami tajemnymi w literaturze polskiej, Ewa Graczyk [ekspert w grancie], 2 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń nad Wartą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 17 czerwca 2017.
 • Ezoteryczny Wyspiański, próba egzegezy, Michał Mizera (UW) [ekspert w grancie], 2 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń nad Wartą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 17 czerwca 2017.
 • Wielka reforma teatru i ezoteryzm: Łesia Kurbasa inspiracje antropozoficzne, MaksimFiodorow [IMLI RAN ekspert w grancie], 2 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń nad Wartą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 17 czerwca 2017.
 • Pedagogika antropozoficzna w przedwojennej Polsce, studium przypadku, Maja Dobiasz-Krysiak (UW) [ekspert w grancie], 2 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń nad Wartą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 17 czerwca 2017.
 • Ezoteryczna Wisła – spojrzenie historyka Józef Szymeczek (Uniwersytet w Ostrawie) [ekspert w grancie], 2 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń nad Wartą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 17 czerwca 2017.
 • JRuchy synarchistyczne w przedwojennej Polsce, perspektywa politologa . Jarosław Tomasiewicz (UŚ) [ekspert w grancie], 2 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń nad Wartą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 17 czerwca 2017.
 • The Reception of Shambhala Myth in the Contemporary Agni Yoga Movement, Przemysław Sieradzan, The 2017 CESNUR Conference – Holy Lands and Sacred Histories in New Religious Movements, Van Leer Jerusalem Institute, Jerozolima, 2–6 lipca 2017.
 • Freemasonry as an outpost of civilisation image, Waldemar Gniadek [ekspert w grancie], Department of Archeology and Antropology Pułtusk Academy of Humanities & Institute of Oriental and Mediterranean Cultures Polish Academy of Sciences. Fourth Interdisiplinary Conference: Verbal, Visual and Scientific Narratives, Pułtusk, 4-6 września 2017.
 • Masoneria teozofów w Polsce, Izabela Trzcińska, Ogólnopolska Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ars Regia w Polsce i na Śląsku”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 30 września 2017.
 • Między judaizmem a Sztuką Królewską. Inicjacja w śląskich Lożach B’nai B’rith, Larysa Michalska, Ogólnopolska Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ars Regia w Polsce i na Śląsku”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 30 września 2017.
 • “Jedność” i “Tolerancja” – pierwsze loże na Górnym Śląsku, Waldemar Gniadek [ekspert w grancie], , Ogólnopolska Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ars Regia w Polsce i na Śląsku”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 30 września 2017.
 • Międzywojenna Loża Rycerzy Ducha z Huty Królewskiej, Zbigniew Łagosz, Ogólnopolska Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ars Regia w Polsce i na Śląsku”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 30 września 2017.
 • Baśń o wyzwoleniu duszy Stanisławy Hausnerowej, Katarzyna Arciszewska, II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszyWarszawa Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, 19-21 października 2017
 • Twórczość Stanisława Stueckgolda, Diana Oboleńska: VII Konferencja  Sztuki Nowoczesnej w Toruniu: FORMIŚCI – BUNT/ZDRÓJ  – JUNG IDYSZ. W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń, 7 – 9 listopada 2017.
 • Dwieście lat obecności wolnomularstwa niemieckiego na ziemiach polskich, Waldemar Gniadek [ekspert w grancie], Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej”, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 12 listopada 2017.
 • Wolnomularstwo regularne w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys charakterystyki Anna Kargol [ekspert w grancie], Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej”, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 12 listopada 2017.
 • Sztuka Królewska u progu czwartego stulecia. Próba bilansu Tadeusz Cegielski,, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej”, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 12 listopada 2017.
 • Na początku była loża. Wolnomularskie inspiracje w strukturze i rytuale B'nai B'rith, Larysa Michalska, VII Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Judaistyczna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 14-16 listopada 2017.
 • Chrystus teozofów, Izabela Trzcińska, Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia, Konferencja z cyklu „Kultury i religie”, UKSW, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości UG, Warszawa, 15 listopada 2017.
 • Duchowość Wielkiej Loży Narodowej Polski, Tadeusz Cegielski, Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia, Konferencja z cyklu „Kultury i religie”, UKSW, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości UG, Warszawa, 15 listopada 2017.
 • Wokół retoryki Kościoła katolickiego wobec teozofii i antropozofii w międzywojennej Polsce, Monika Rzeczycka, Urszula Patocka-Sigłowy, Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia, Konferencja z cyklu „Kultury i religie”, UKSW, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości UG, Warszawa, 15 listopada 2017.
 • Antropozoficzne inspiracje Józefiny Rogosz-Walewskiej, Diana Oboleńska,, Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia, Konferencja z cyklu „Kultury i religie”, UKSW, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości UG, Warszawa, 15 listopada 2017.
 • Ezoteryczne korzenie masonerii zachodnioeuropejskiej, Anna Chudzińska-Parkosadze, W. Gniadek, Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia, Konferencja z cyklu „Kultury i religie”, UKSW, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości UG, Warszawa, 15 listopada 2017.
 • Tarot i maski. O Wyzwoleniu Wyspiańskiego inaczej, Michał Mizera [ekspert w grancie], Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia, Konferencja z cyklu „Kultury i religie”, UKSW, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości UG, Warszawa, 15 listopada 2017.
 • Wolnomularstwo wczoraj i dziś – ewolucja czy niezmienność wizerunku? Porównanie obrazu masonerii w polskich filmach prezentowanych w serwisie YouTube oraz popularnych polskich publikacjach wydanych w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Katarzyna Rosiak [ekspert w grancie], Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia, Konferencja z cyklu „Kultury i religie”, UKSW, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości UG, Warszawa, 15 listopada 2017.
 • Edukacyjny przełom demokratyczny czyli ezoteryka i szkoła, Maja Dobiasz-Krysiak [ekspert w grancie], Ezoteryzm i nowoczesność. Filozofia, sztuka, religia, Konferencja z cyklu „Kultury i religie”, UKSW, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości UG, Warszawa, 15 listopada 2017.
 • O pożytkach z uprawiania historii idei (w badaniach nad ezoteryzmem), Tadeusz Cegielski, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Świadectwa subiektywne w badaniach nad ezoteryzmem, Anna Mikołejko, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Metodologia badań źródłowych w archiwach IPN, Zbigniew Łagosz, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Badania estetyki antropozoficznej na podstawie tekstów Karola Homolacsa, Diana Oboleńska, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Gdy źródeł brak budzą się demony…, Michał Mizera, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Narracje mityczne w badaniach nad ezoteryzmem, A. Świerzowska, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Metody prasoznawcze w badaniach nad ezoteryzmem, Urszula Patocka-Sigłowy, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 •  „Filologia śledcza” - Gustav Meyrink i literatura polska, Irena Fijałkowska-Janiak, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Ezoteryczne badania terenowe, Maja Dobiasz-Krysiak [ekspertka w grancie], 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Starożytny gnostycyzm w opiniach ezoteryków i polemistów przełomu xix i xx w. Mariusz Dobkowski [ekspert w grancie], 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Motywy inicjacyjne i wolnomularskie w literaturze pięknej. Uwagi metodologiczne, Anna Chudzińska-Parkosadze, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Złudna metodologia badań naukowych, Renata Wieczorek, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Uwagi na marginesie badań ezoterycznej literatury popularnej, Monika Rzeczycka, 3 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939: metody badawcze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2 lutego 2018.
 • Istota antropozofii i jej obecność w różnych dziedzinach życia, Zofia Krasnopolska-Wesner, wykład w ramach spotkań Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, ASP w Gdańsku, 16 lutego 2018
 • Działalność Rudolfa Steinera, Zofia Krasnopolska-Wesner, wykład w ramach spotkań Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, ASP w Gdańsku, 23 lutego 2018.
 • Świątynia w Dornach. Społeczny wymiar obiektu Goetheanum (analiza porównawcza pierwszej świątyni Goetheanum w kontekście architektury secesyjnej oraz drugiej świątyni jako przykładu architektury organicznej) Zofia Krasnopolska-Wesner, wykład w ramach spotkań Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, ASP w Gdańsku, 9 marca  2018.
 • Artyści polscy i rosyjscy związani z antropozofią i Steinerem (M. Wołoszyn, M. Sabasznikowa, A. Turgieniewa, Fr. Siedlecki, L. Drexler, Z. Baltarowicz – Dzielińska), Zofia Krasnopolska-Wesner, wykład w ramach spotkań Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, ASP w Gdańsku, 16 marca 2018.
 • Ezoteryzm w twórczości artystów początku XX wieku (B. Biegas, X. Dunikowski, E. Okuń, Fr. Siedlecki, J. Deskur), Zofia Krasnopolska-Wesner, wykład w ramach spotkań Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, ASP w Gdańsku, 6 kwietnia 2018.
 • Figury pamięci i wyobraźni. Ikonografia Czerwonej Księgi, Izabela Trzcińska, Seminarium Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem: Wizja i hermeneutyka. Wokół czerwonej Księgi Carla Gustava Junga, Katowice, Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego, 19 kwietnia 2018.
 • Jung i Liber Novus w Rosji, Monika Rzeczycka, Seminarium Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem: Wizja i hermeneutyka. Wokół czerwonej Księgi Carla Gustava Junga, Katowice, Centrum Informacji naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego, 19 kwietnia 2018.
 • Nikolay Roerich and his Ideas of the Political Union of Asia, Przemysław Sieradzan, V Międzynarodowy Kongres Azjatycki w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 9-11 maja 2018.
 • Poland as India of the West: Interpretations of Theosophical Notions Applied to the Polish Nation, Karolina Maria Hess, The 2018 CESNUR Conference – Tradition and Innovation in Religious Movements: East Asia, the West, and Beyond, Weixin College, Nantou County, Taiwan, 17–23 czerwca 2018.
 • Cykl trzech  seminariów w języku rosyjskim: Zachodni ezoteryzm w końca XIX i początku XX wieku w kulturach słowiańskich (historia pewnego dialogu idei mesjanistycznych), Monika Rzeczycka, Uniwersytet w Kolonii,  26-28 czerwca 2018.
 • Czas w tekstach teoretycznych i literackich Nikołaja Biełocwietowa – konteksty polskie, Diana Oboleńska, Międzynarodowa konferencja naukowa „Czas w kulturze rosyjskiej”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 września 2018.
 • Metodologia badań mediumicznych według Juliana Ochorowicza, Anna Mikołejko, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 28 września 2018.
 • Z warsztatu filozofa: Metody badawcze w naukach dedukcyjnych, empirycznych i w humanistyce; racjonalizm i irracjonalizm, Renata Wieczorek, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 28 września 2018.
 • Z Warsztatu Socjologa: Badania nad okultyzmem na przełomie XIX i XX w. w perspektywie socjologicznej, Karolina Maria Hess, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 28 września 2018.
 • Z warsztatu etnografa: alternatywna geografia, mit, mobilność i niemiejsca, „bund” oraz kwestie związane z oddziaływaniem kolonialnym, globalizacją i glokalizacją idei, Maja Dobiasz-Krysiak, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 28 września 2018.
 • Ikonografia i struktura w badaniach nad zachodnim ezoteryzmem, Izabela Trzcińska,  4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018.
 • Ezoteryczna II RP w filmie Medium w reż. Jacka Koprowicza, Agata Świerzowska, Mariusz Dobkowski, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018. 
 • Z warsztatu historiografa: historiografia alchemii -- źródła i interpretacje, Rafał Prinke [ekspert w grancie], 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018.
 • Z warsztatu filologa: dzienniki  i pamiętniki jako źródło w badaniach nad ezoteryzmem przełomu wieków, Monika Rzeczycka, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018.
 • Źródła do dziejów polskiego ruchu teozoficznego na ziemiach Czeskich, Józef Szymeczek, [ekspert w grancie] 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018.
 • Leczenie alternatywne w przedwojennej Polsce. Metody Władimira Azarowa (Magnetyzm, Hipnoza, Zoizm), Anna Chudzińska-Parkosadze, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018
 • Z warsztatu politologa: ksiądz Andrzej Huszno, Jarosław Tomasiewicz [ekspert w grancie] 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018
 • Z warsztatu historyka religii: Bogumiła Jasinowskiego (1883-1969) badania nad gnostycyzmem i manicheizmem. Mariusz Dobkowski, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018
 • Z warsztatu historyka sztuki: Kontrowersje wokół przedwojennej antropozofii: rzeźbiarki Zofii Baltarowicz-Dzielińskiej, Zofia Krasnopolska-Wesner, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018
 • Z warsztatu tłumacza: Czerwona Księga C.G.Junga jako tekst ezoteryczny, Jerzy Prokopiuk, 4 seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Ciążeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 29 września 2018
 • Ezoteryczna recepcja ksiąg Wschodu, Izabela Trzcińska, Konferencja naukowa Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 15 października 2018.
 • Muzyka – metafizyka – mistyka. Doświadczenie Zachodu, Anna Mikołejko,  Konferencja Antropologiczne podstawy muzyki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Warszawa 22 listopada 2018. 
 • Słowiańskie uniwersum fantastyczne (od Juliusza Słowackiego do Kazimierza Stabrowskiego), Izabela Trzcińska, Apokryfy słowiańskie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 29 listopada 2018.
 • Labirynt. O możliwości badania wątków ezoterycznych w mitologii popkultury na wybranych przykładach, Izabela Trzcińska, Konferencja Ezoteryzm i popkultura w kłączu wzajemnych inspiracji, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 14 grudnia 2018.
 • Feliksa Eger i jej satanistyczne inspiracje, Katarzyna Rosiak, Konferencja Ezoteryzm i popkultura w kłączu wzajemnych inspiracji, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 14 grudnia 2018.
 • Mitologizacja działalności B'nai B'rith w polskiej prasie o charakterze antysemickim i nacjonalistycznym, Larysa Michalska, Konferencja Ezoteryzm i popkultura w kłączu wzajemnych inspiracji, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 14 grudnia 2018.
 • Masońskie idee w krzywym zwierciadle parodii. Powieść „Dozorca” Wiktora Pielewina w gąszczu popkultury, Anna Chudzińska-Parkosadze, Konferencja Ezoteryzm i popkultura w kłączu wzajemnych inspiracji, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 14 grudnia 2018.
 • Bogumiła Jasinowskiego metodologia badań nad gnostycyzmem i manicheizmem, Mariusz Dobkowski [ekspert w grancie] „Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji IV”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 10 listopada 2018.
 • Mitologizacja działalności B'nai Brith w polskiej prasie o charakterze antysemickim i nacjonalistycznym, Larysa Michalska, konferencja „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 16.11.2018.
 • Recepcja gnostycyzmu i manicheizmu w polskiej kulturze przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego. Mariusz Dobkowski, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 7 maja 2019.
 • Cztery szklanki wody: zastosowanie ezoterycznych kategorii analitycznych Lionela Snella w badaniach naukowych nad ezoteryzmem, Rafał Prinke, 5 Seminarium metodologiczne: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 12-14 kwietnia 2019.
 • Joga w Polsce od Końca XIX wieku do 1939 roku - próba zakreślenia kontekstów interpretacji i adaptacji, Agata Świerzowska: 5 Seminarium Metodologiczne: Kultura Polska Wobec Zachodniej Filozofii Ezoterycznej W Latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 12-14 Kwietnia 2019.
 • Z teki historyka masonerii, czyli opowieść  o tym, co wciąż jeszcze czeka na zbadanie oraz o kwerendach źródłowych nie tylko we Włoszech, Waldemar Gniadek, 5 Seminarium Metodologiczne: Kultura Polska Wobec Zachodniej Filozofii Ezoterycznej W Latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 12-14 Kwietnia 2019.
 • O Andrzeju Kajfoszu opowieści część druga, Józef Szymeczek, 5 Seminarium Metodologiczne: Kultura Polska Wobec Zachodniej Filozofii Ezoterycznej W Latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 12-14 Kwietnia 2019.
 • Fenomenologia czy fenomenologie? Wokół metodologii badań nad ezoteryzmem w kontekście literaturoznawczym, Anna Chudzińska-Parkosadze, 5 Seminarium Metodologiczne: Kultura Polska Wobec Zachodniej Filozofii Ezoterycznej W Latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 12-14 Kwietnia 2019.
 • Szkoła waldorfska. Antropologiczne odczytanie pedagogiki wyrastającej z antropozofii, Maja Dobiasz-Krysiak, 5 Seminarium Metodologiczne: Kultura Polska Wobec Zachodniej Filozofii Ezoterycznej W Latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 12-14 Kwietnia 2019.
 • O niektórych rodzajach poznania transcendentnego w świetle badań metodologicznych nad polskim ezoteryzmem, Renata Wieczorek, 5 Seminarium Metodologiczne: Kultura Polska Wobec Zachodniej Filozofii Ezoterycznej W Latach 1890-1939, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 12-14 Kwietnia 2019.
 • Bogumił Jasinowski (1883-1969) i jego badania nad gnostycyzmem i manicheizmem. Mariusz Dobkowski, wykład w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 22 stycznia 2019.

Inne formy popularyzacji wyników badań:

 • Informacja o projekcie znalazła się w letnim newsletterze European Society for the Study of Western Esotericism. Autorką artykułu jest Karolina Maria Hess. http://www.esswe.org/resources/Documents/ESSWE-newsletter-summer-2016.pdf
 • Prof. Jan Mazurkiewicz – wolnomularz, twórca nowoczesnej polskiej psychiatrii i psychofizjologii, Waldemar Gniadek, "Medycyna Rodzinna" 2016, nr 1.
 • Ezoteryczne wolnomularstwo w międzywojniu na kanwie działań zakonów Martynistów i Memphis-Misraim, Zbigniew Łagosz, wykład popularyzatorski dla Instytutu Sztuka Królewska w Polsce, marzec 2017.
 • Badania Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości i projekt  Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, Monika Rzeczycka, spotkanie w Bibliotece miejskiej w Gorlitz na zaproszenie kustosza Martina Wenzla, 2 sierpnia 2016.
 • Czesław Czyński. Czarny adept, Zbigniew Łagosz, Wydawnictwo Okultura, Warszawa Gdynia 2017, stron 272.
 • Z pod znaku cyrkla i węgielnicy, cz. I, Waldemar Gniadek, „Wolnomularz Polski” 2017, nr 71.
 • Z pod znaku cyrkla i węgielnicy, cz. II, Waldemar Gniadek, „Wolnomularz Polski” 2017, nr 73.
 • Loża Rycerzy Ducha w Hucie Królewskiej, Z. Łagosz,  „Wolnomularz Polski” 2018, nr 75.
 • Ścieżkami polskich teozofów, Izabela. Trzcińska, wykład z cyklu Wakacyjna Akademia Kultury: Światopoglądy, wygłoszony w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle (miejscu związanym z działalnością polskich teozofów), Wisła, 12 lipca 2018.
 • Bracia w fartuszkach budują II Rzeczpospolitą, Tadeusz Cegielski, wykład otwarty wygłoszony 10 listopada 2018 r. w Teatrze Nowym w Warszawie.
 • Krótka historia wielkiego obrządku.  W stulecie Rady Najwyższej Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego dla Polski (1920-2020), Tadeusz Cegielski, wykład w siedzibie WLNP w Warszawie, 13 października 2018 r. 
 • W książce Tomasza Kwaśniewskiego W co wierzą Polacy. Śledztwo w sprawie wróżek, jasnowidzów, szeptuch, "Znak", Warszawa 2018 zamieszczono wywiad z A. Mikołejko, w którym członkini zespołu opowiada między innymi o projekcie i jego celach.
 • Projekt posiada siostrzaną stronę internetową – blog prowadzony przez członków zespołu: Karolinę Marię Hess i Przemysława Sieradzana, poświęconą grobowcom polskich ezoteryków: https://grobowceezoterykow.wordpress.com/. Na tej ogólnodostępnej stronie znajduje się odnośnik do głównej strony projektu oraz są zamieszczone podstawowe informacje o projekcie.
 • Audycja radiowa z cyklu „Łowcy skarbów” z udziałem Izabeli Trzcińskiej pt. Piłsudski ezoteryczny, „Radio Kraków”, 9 listopada 2018, https://www.radiokrakow.pl/audycje/menazeria-z-krainy-mu-73744/pilsudski-ezoteryczny/
 • Audycja radiowa „Łowcy skarbów” z z udziałem Agaty Świerzowskiej i Izabeli Trzcińskiej pt. Madame Wanda Dynowska,  cz. 1 i 2, „Radio Kraków”, 26 października i 9 listopada 2017, http://www.radiokrakow.pl/audycje/lowcy-skarbow/w-lowcach-skarbow-o-dzialalnosci-madame-wandy-dynowskiej/