Spotkanie w Gdańsku 2018

Spotkanie Zespołu Badawczego  NPRH

w Gdańsku w dniach 2-4 lutego 2018

EZOTERYCZNE SEMINARIUM METODOLOGICZNE

UDZIAŁ BIORĄ:

 1. Izabela Trzcińska – szefowa sekcji 1: Polska teozofia
 2. Diana Oboleńska – szefowa sekcji 2: Polska antropozofia
 3. Anna Mikołejko (przez Skype) – szefowa sekcji 3: Polscy spirytyści
 4. Tadeusz Cegielski – szef sekcji 4: Masoneria ezoteryczna i ezoteryczne formacje paramasońskie
 5. Agata Świerzowska – szefowa sekcji 5: Inne formacje ezoteryczne na ziemiach polskich. Polscy ezoterycy poza ugrupowaniami
 6. Urszula Patocka-Sigłowy – szefowa sekcji 6:  Adwersarze,  polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

 1. Katarzyna Arciszewska
 2. Anna Chudzińska-Parkosadze
 3. Irena Fijałkowska-Janiak
 4. Karolina Maria Hess (wirtualnie, jeśli okoliczności pozwolą)
 5. Zofia Krasnopolska – Wesner
 6. Larysa Michalska
 7. Zbigniew Łagosz
 8. Kamila Filipczyk (de domo Pączek)
 9. Przemysław Sieradzan
 10. Renata Wieczorek

EKSPERCI

 1. Maja Dobiasz
 2. Mariusz Dobkowski
 3. Waldemar Gniadek
 4. Michał Mizera
 5. Jerzy Prokopiuk  - z asystą w osobie:
 6. Rafała Gogacza
 7. Katarzyna Rosiak
 8. Katarzyna Świerk
 9. Tomasz Wesner

 

ORAZ

 1. Monika Rzeczycka –szefowa projektu
 2. Kinga Okroj – doktorantka wspomagająca

 

PROGRAM SPOTKANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO

NPRH: KULTURA POLSKA WOBEZ ZACHODNIEJ FILOZOFII EZOTERYCZNEJ

W LATACH 1890-1939

GDAŃSK: 2-4 LUTEGO 2018 ROKU

 

2 LUTEGO 2018 ROKU (PIĄTEK)

NEOFILOLOGIA, II PIĘTRO, AUDYTORIUM 260

15.00 - 15.15            MONIKA RZECZYCKA: OTWARCIE SPOTKANIA

15.15 – 16.25           SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: TADEUSZ CEGIELSKI

                                 O POŻYTKACH Z UPRAWIANIA HISTORII IDEI

16.25 – 16.40           DYSKUSJA

16.40 – 17. 20          SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: ANNA MIKOŁEJKO (VIA SKYPE):

                                 ŚWIADECTWA SUBIEKTYWNE W BADANIACH NAD EZOTERYZMEM

17.20 - 17.35            DYSKUSJA

17.35  - 17.55           SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: ZBIGNIEW ŁAGOSZ

                                 BADANIA W ARCHIWACH IPN

------------------------------------------------------------------------------------------

3 LUTEGO 2018 ROKU (SOBOTA)

NEOFILOLOGIA, II PIĘTRO, AUDYTORIUM 260

9.45 – 11.00            SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: IZABELA TRZCIŃSKA:

                                TADEUSZ CEGIELSKI IKONOGRAFIA I STRUKTURA

                                W BADANIACH NAD EZOTERYZMEM

11.00 – 11.15           DYSKUSJA

11.15 – 11.55           JERZY PROKOPIUK: WIEDZA O POZNANIU W 30 ZDANIACH

11.55 – 12.05           DYSKUSJA

 

12.20 – 12.50           SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: DIANA OBOLEŃSKA:

                                 BADANIA ESTETYKI ANTROPOZOFICZNEJ

                                 NA PODSTAWIE TEKSTÓW KAROLA HOMOLACSA.

13.00 – 13.20 –        SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: MICHAŁ MIZERA:

                                 GDY ŹRÓDEŁ BRAK BUDZĄ SIĘ DEMONY…

15.00 – 15.45           SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: AGATA ŚWIERZOWSKA:

                                 NARRACJE MITYCZNE W BADANIACH NAD EZOTERYZMEM

15.45 – 16.00           DYSKUSJA

16.00– 16.35            SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: URSZULA PATOCKA-SIGŁOWY:

                                 METODY PRASOZNAWCZE W BADANIACH NAD EZOTERYZMEM.

16.35-16.50              DYSKUSJA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 LUTEGO (NIEDZIELA) 2018 ROKU

9.30 – 10.00             SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3:

                                 IRENA FIJAŁKOWSKA-JANIAK: FILOLOGIA ŚLEDCZA

                                 GUSTAV MEYRINK I LITERATURA POLSKA.

10.00 – 10.20           SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: MAJA DOBIASZ

                                 -KRYSIAK: EZOTERYCZNE BADANIA TERENOWE

10.20 – 10.40           SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: MARIUSZ DOBKOWSKI:

                                 STAROŻYTNY GNOSTYCYZM W OPINIACH EZOTERYKÓW I POLEMISTÓW 

                                 PRZEŁOMU XIX I XX W. ZAGADNIENIA METODOLOGIZNE

11.00 – 11.20           SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: ANNA CHUDZIŃSKA-PARKOSADZE:

                                MOTYWY INICJACYJNE I WOLNOMULARSKIE W LITERATURZE  PIĘKNEJ.

                                UWAGI METODOLOGICZNE.

11.20- 11.40            SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: RENATA WIECZOREK:

                                ZŁUDNA METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH

11.40 – 12.10          SEMINARIUM METODOLOGICZNE 3: MONIKA RZECZYCKA

                                KILKA UWAG NA MARGINESIE BADAŃ EZOTERYCZNEJ

                                LITERATURY POPULARNEJ

12.10-14.00             DYSKUSJE

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA