"Zagadka człowieka"

 

Zagadka człowieka, książka dr. Stanislawa Breyera wydana w Warszawie w 1929 r. nakładem  Gebethnera i Wolffa (Dom Książki Polskiej), ss 72.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Breyer S., 1929, Zagadka człowieka, Warszawa, wersja on-line: http://rcin.org.pl/ifis/publication/12891.

 

Słowa kluczowe: medycyna ezoteryczna, Breyer