"Zagadka człowieka: wstęp do okkultyzmu"

 

Zagadka człowieka: wstęp do okkultyzmu, publikacja Karla du Prela w przekładzie z niemieckiego Feliksa Wermińskiego, wydana w Warszawie w 1897 r. nakładem Wydawnictwa Teodora Paprockiego (Drukarnia Artystyczna S. Sikorskiego), ss. 104. Wydanie pod zmienionym tytułem Zagadka człowieka: wstęp do studyum nauk tajemnych w tłumaczeniu Leona Sternklara, ukazało się we Lwowie w 1913 r. nakładem Wydawnictwa Kultura i Sztuka.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Du Prel K., 1897, Zagadka człowieka: wstęp do okkultyzmu, przeł. F. Wermiński, Warszawa; Du Prel K., 1913, Zagadka człowieka: wstęp do studyum nauk tajemnych, przeł. L. Sternklar, Lwów.

 

Słowa kluczowe: Du Prel, okultyzm, przekłady, klasycy ezoteryzmu