"Zur Psychologie des Individuums. I, Chopin und Nietzsche" *w budowie*

 

Zur Psychologie des Individuums. I, Chopin und Nietzsche, publikacja Stanisława Przybyszewskiego, podpisana Stanislaus Przybyszewski, wydana w Berlinie w 1892 r. nakładem Fontane & Co (drukarnia G. Pätz w Naumburgu), ss. 48.

Literatura: Przybyszewski S., 1892, Zur Psychologie des Individuums. I, Chopin und Nietzsche, Berlin.

Słowa kluczowe: Przybyszewski

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).