"O spirytyzmie okultyzmie zjawach i materializacji"  *w budowie*

 

O spirytyzmie okultyzmie zjawach i materializacji, odczyt Stanisława Przybyszewskiego wygłoszony we Lwowie ofiarowany Kazimierzowi Zgórskiemu (1923), rękopis. 

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).