"O prawdziwej religii" *w budowie*

 

O prawdziwej religii, książeczka Paula Sédira w tłumaczeniu z języka francuskiego Józefa Jankowskiego (występującego pod kryptonimem J. J.), wydana w Warszawie w 1920 r. nakładem Księgarni S. Sadowskiego (drukarnia Saturn, ss. 16). Przesłanie to napisane przez Sedira już po jego powrocie na łono chrześcijaństwa, jest wezwaniem do ufności i wierności Chrystusowi. Warto zwrócić uwagę na określenia, które pozostały w retoryce Sedira jeszcze z okresu ezoterycznego: „...podczas prób naszych Alchemik wielki [Chrystus – M.R.] jest przy nas: na zawolanie serca szczerego odpowiada On zawsze...” (Sedir: 16). 

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).

 

Literatura: Sédir P., 1920, O prawdziwej religii, Warszawa, [publikacja znajduje się w zbiorach wirtualnych Biblioteki Narodowej (Polona): https://polona.pl].

Słowa kluczowe: Sédir, Jankowski, chrześcijaństwo ezoteryczne