"O sugestji myślowej" *w budowie*

 

O sugestji myślowej (Mohort Julian/Ochorowicz Julian, z przedmową Karola Richeta, przeł. Dembowska-Duninowa Janina, biblioteka „Lotosu”, tom 8, Kraków 1937, wersja elektroniczna: http://www.sbc.org.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Anna Mikołejko).