"O suggestji, hypnozie i telepatji: wykład na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego we Wiedniu, 13 czerwca 1919"  *w budowie*

 

O suggestji, hypnozie i telepatji: wykład na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego we Wiedniu, 13 czerwca 1919 (Wagner-Jauregg Juljusz, przeł. Kozłowski Michał, Kraków 1920, G. Gebethner i Spółka, Drukarnia Polska w Krakowie).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).