Radwański Andrzej

 


Andrzej Radwański,
źródło: "Tygodnik Illustrowany" 1862,
t. 5, nr 140 s. 213

Andrzej Radwański, lub Jędrzej (18001860), sformułował, jako pierwszy polski badacz, hipotezę dotyczącą ruchu stołów pod łańcuchem złączonych dłoni.

Andrzej Radwański urodził się w Tyńcu. Studiował filozofię w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1826 r. uzyskał tytuł magistra. Dwa lata później został adiunktem przy Katedrze Fizyki i pracował tam aż do zamknięcia Uniwersytetu po powstaniu listopadowym w 1831 r. Równolegle od 1828 r. prowadził zajęcia w Szkole Przygotowawczej, poprzedniczce Instytutu Politechnicznego, zamkniętej również w 1831 r. Pozbawiony pracy Radwański zaczął uczyć w Warszawskiej Szkole Rabinów, a od 1834 r. w Warszawskim Gimnazjum Wojewódzkim, gdzie otrzymał stanowisko profesora nauk przyrodniczych. W roku następnym wszedł także w skład komisji oceniającej kwalifikacje kandydatów ubiegających się o posady nauczycielskie w szkołach publicznych. W 1836 r. opuścił Szkołę Rabinów i podjął pracę wykładowcy fizyki na kursach wyższych dla młodzieży kończącej gimnazjum. Dotknięty w 1842 r. paraliżem prawej części ciała, musiał porzucić pracę. Nie przestał jednak publikować i eksperymentować.

Podobnie jak profesorzy Emilian Czyrniański, Stefan Kuczyński i Edward Fierich w Krakowie, Radwański przeprowadził w Warszawie pierwsze naukowe eksperymenty z poruszającymi się stołami. Jego relację z tych eksperymentów opublikowała „Gazeta Codzienna” 23 kwietnia 1853 r. (Radwański 1853: 24). Zgodnie z nią, próby przeprowadzono pomiędzy 18 a 20 kwietnia w domu 1078a przy ulicy Granicznej w Warszawie. Do doświadczeń użyto stolika olszowego, okrągłego, osadzonego na trójnogu i tak małego, że zaledwie cztery osoby mogły tworzyć łańcuch. Eksperymentujący mieli od lat ośmiu do pięćdziesięciu. Według relacji Radwańskiego ruchy stołu obserwowano niemal natychmiast po złączeniu dłoni i bywały one tak dynamiczne, że przerywały łańcuch rąk. Stolik poruszał się zgodnie z poleceniami, pod warunkiem, że uwzględniały one jego budowę, a ponadto odpowiadał na pytania, stosując się do ustalonego kodu (jedno stuknięcie oznaczało „tak”, cisza oznaczała „nie”) oraz wystukiwał prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące liczb, np. wyniki z tablicy Pitagorasa, wiek różnych osób, liczbę dzieci, godzinę itp.

Sparaliżowany Radwański łączył prawdopodobnie z tymi eksperymentami nadzieję na możliwość działania bez użycia mięśni, dlatego szukał dla nich wytłumaczenia przede wszystkim na gruncie fizyki, fizjologii i psychologii. Sądził on zatem, że łańcuch położonych na stole rąk generuje prąd galwaniczny, który porusza stół, analogicznie jak w eksperymentach fizycznych, gdy „prąd galwaniczny jednego ciała obudza w innych ciałach prądy galwaniczne”. Zauważał też, że „wilgotność rąk jest tu nieodzownie konieczną” (Radwański 1853: 3). W przeciwnym razie prąd nie byłby przewodzony. Natomiast to, że ruchy stołu są zgodne z poleceniami, a odpowiedzi sensowne, tłumaczył Radwański procesami fizjologiczno-psychologicznymi zachodzącymi w eksperymentujących osobach. Według niego to one znały odpowiedzi i w istocie to one bezwiednie kierowały poruszeniami stołu poprzez wytworzony obwód elektryczny.

Hipoteza Radwańskiego była pierwszą polską próbą wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas eksperymentów ze stołami. Następną propozycję – ks. Adama Jakubowskiego – opublikował „Czas” miesiąc później, 22 maja 1853 r. Jednak kolejni badacze podążali na ogół drogą wyznaczoną przez Radwańskiego, choć jego nazwisko odeszło w niepamięć. Mało kto też pamięta, że – jak podaje chemik Józef Bełza (1805–1888) – zanim Louis Daguerre opublikował wyniki swoich prac „przedsięwziął Radwański doświadczenia wprzód, nim je sam wynalazca drukiem ogłosił” i  „swój obraz heliograficzny wystawił na widok publiczny w salach Towarzystwa  Dobroczynności w Warszawie” (Bełza 1862: 214). Te pierwsze polskie dagerotypy, pokazane 20 października 1839 r., przedstawiały Kościół Wizytek i Pałac Kazimierzowski („Kurier Warszawski” 1839: 1349) przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Andrzej Radwański zajmował się również galwanoplastyką.

 

Anna Mikołejko

 

Literatura: Bełza J., 1862, Jędrzej Radwański, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 140, s. 214; „Kurier Warszawski”, 1839, nr 280, s. 1349; Radwański A[ndrzej], 1853, Stoły krążące, „Gazeta Codzienna”, nr 107, s. 2–4. 

Słowa kluczowe: Emilian Czyrniański, Stefan Kuczyński, Edward Fierich, Adam Jakubowski