"Vozstanovlenie ugasšej sily nervov: razvitie sily voli. Kak samomu v korotkoe vremâ izbavit'sâ ot nervnosti i različnyh boleznennyh privyček i porokov i vozstanovit' zdorov'e bez vsâkih lekarstv" *w budowie*

 

Vozstanovlenie ugasšej sily nervov: razvitie sily voli. Kak samomu v korotkoe vremâ izbavit'sâ ot nervnosti i različnyh boleznennyh privyček i porokov i vozstanovit' zdorov'e bez vsâkih lekarstv,  ros. Возстановление угасшей силы нервов: развитие силы воли. Как самому в короткое время избавиться от нервности и различных болезненных привычек и пороков и возстановить здоровье без всяких лекарств (Azarov Vladimir Eleazarovič, Warszawa 1912 / Varšava, Izdanie i sobstvennost’ avtora, Drukarnie Zorza).

Hasło w budowie (opracowuje Anna Chudzińska-Parkosadze).