"Wstęp do filozofii matematyki oraz technia algorytmii"

 

Wstęp do filozofii matematyki oraz technia algorytmii, [cz. 1] dzieło Józefa Marii Hoene-Wrońskiego przełożone z francuskiego przez Paulina Chomicza, wydane w Warszawie w 1937 r. przez Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” w serii „Prac Towarzystwa Hoene-Wrońskiego”,  ss 280.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Hoene-Wroński J.M., 1937, Wstęp do filozofii matematyki oraz technia algorytmii, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Hoene-Wroński