"Wolnomularstwo polskie a muzyka: materjały" *w budowie*

 

Wolnomularstwo polskie a muzyka: materjały, praca Stanisława Małachowskiego-Łempickiego wydana w Warszawie w 1926 r. w serii Biblioteki „Wiadomości Muzycznych” pod red. Edwarda Wrockiego („Nasza Drukarnia”, nakład 500 egz. ręcznie numerowanych, ss. 11).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).

Literatura: Małachowski-Łempicki S., 1926, Wolnomularstwo polskie a muzyka: materjały, Warszawa, egzemplarz nr 22 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, syg. III 60816 [obejmuje  spisy wolnomularzy-muzyków z oznaczeniem przynależności do lóż].

Słowa kluczowe: polska masoneria, muzyka