"Wolnomularstwo (Masonerya)" *w budowie*

 

Wolnomularstwo (Masonerya), na podstawie najnowszych źródeł zebrał Kazimierz Janowski, publikacja ukazała sie we Lwowie ok. 1912 r. nakładem wydawnictwa „Kultura i Sztuka” (E. Wende i Sp,), ss. 112.

Literatura: Janowski K., [1912], Wolnomularstwo (Masoneryja), Lwów.

Hasło w budowie.