Wolny i przyjęty mularz

 

Wolny i przyjęty mularz, (ang. Free and Accepted Mason); zgodnie z tradycją masonerii brytyjskiej wolnomularz spekulatywny, osoba przyjęta do loży spoza grona członków cechu (gildii) budowniczych.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie