"Metapolityka" *w budowie*

 

Metapolityka (Józef Maria Hoene-Wroński, przeł. z fr. Józef Jankowski, Prace Instytutu Mesjanistycznego w Warszawie, Warszawa 1923, Gebethner i Wolff, ss. 386).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).