Metampsykoza ["Hejnał"]

 

Metampsykoza, wyrażenie używane przez wieszcza naszego Juliusza Słowac­kiego, na oznaczenie metempsychozy (reinkarnacji).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 2, s. 152.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej