Metapsychik ["Hejnał"]

 

Metapsychik, znawca metapsychiki; człowiek zajmujący się zagadnieniami metapsychicznymi.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 10, s. 461.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej