"Mesjanizm Polski: streszczenie odczytów wygłaszanych od 1917 r. przez W. Nałęcz-Wojciechowskiego w Samarze, Oremburgu, Omsku, Nowo-Mikołajewsku, Tyfilisie, Baku, Taszkiencie i innych miastach Azjac Rosji a od 1923 r. w Polsce" *w budowie*

 

Mesjanizm Polski : streszczenie odczytów wygłaszanych od 1917 r. przez W. Nałęcz-Wojciechowskiego w Samarze, Oremburgu, Omsku, Nowo-Mikołajewsku, Tyfilisie, Baku, Taszkiencie i innych miastach Azjac Rosji a od 1923 r. w Polsce (ks. W. Nałęcz-Wojciechowski, Książnica Wiedzy Duchowej, tom 11, Katowice 1923).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).