"Mesjanizm polski: istota, zasady, rodowód i wskazania na przyszłość; Bronisław Trentowski: jego żywot - dzieła i nauki" *w budowie*

 

Mesjanizm polski : istota, zasady, rodowód i wskazania na przyszłość; Bronisław Trentowski: jego żywot – dzieła i nauki (Chobot Józef, Książnica Wiedzy Duchowej, tom 37, Wisła–Cieszyn 1938, wersja elektroniczna: http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=19605).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).