Węgielnica

 

Węgielnica, „symbolem doskonałości w wolnomularstwie spekulatywnym pozostaje Węgielnica, a więc ów trójkąt  prostokątny, z którym jest niemal identyczna”. Już w czasach Andersona – jak wynika z  frontyspisu Księgi Konstytucji z 1723 r. – węgielnica zawieszona narożnikiem do góry stanowiła „klejnot” byłego Mistrza (Czcigodnego) Loży (the Past Master of the Lodge), względnie byłego Wielkiego Mistrza (the Past Grand Master), i jako taki była najstarszym znanym nam z ikonografii „klejnotem” wolnomularstwa spekulatywnego.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie