“Wiadomości Astrologiczno-Literackie” *w budowie*

 

„Wiadomości Astrologiczno-Literackie”, redaktor i wydawca Karol Chobot (druk Henryk Nowak), Cieszyn–Warszawa 1927–1928.

Hasło w budowie (opracowuje Anna Mikołejko).