Wdowi worek

 

Wdowi worek, fundusz uzyskany podczas zbiórki kończącej rytualne posiedzenie loży, a który przeznaczony jest na cele dobroczynne, zazwyczaj wskazane wcześniej przez Czcigodnego Mistrza. Każdy członek loży ma jednak prawo prosić, by uzyskana kwota przeznaczona została na cel określony przez niego samego. Zebrane kwoty, obliczane przez Skarbnika, podawane są do wiadomości braci w symbolicznych Kilogramach. W średniowiecznych i nowożytnych warsztatach mularskich zalążek kasy chorych, a więc ubezpieczeń społecznych. Także ozdobny worek skórzany lub materiałowy używany podczas rytuału.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie