Weber Jan

 

Jan Weber, (nieznane daty narodzin i śmierci), antropozof, należał do Koła Warszawskiego oraz Koła „Rudolf Steiner” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Nie udało się ustalić numeru karty członkowskiej i daty jej wydania. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Warszawa, Jerozolimska 20/20.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło Warszawskie Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA