Cyrkiel

 

Cyrkiel, elementarny symbol wolnomularski, określenie mądrości, zarazem aktywnych, twórczych sił tak Wielkiego Architekta Świata, jak i człowieka; łącząc w sobie okrąg, czyli nieskończoność oraz punkt, czyli początek, staje się symbolem Absolutu. Jedno z Trzech Wielkich Świateł, atrybutów i symboli wolnomularskiej interpretacji transcendencji. Symbol cyrkla zmienia swoje znaczenie, jeśli rozpatrywać go będziemy z punktu widzenia obrzędu, zwłaszcza rytuału inicjacyjnego; przytknięty jednym ostrzem do serca kandydata oznacza miłość braterską, postawę wobec braci i całej ludzkości, zarazem uczuciową stronę życia: tkwiąc głęboko sercu jednym, drugim, wolnym ostrzem opisuje krąg obejmujący wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy ich znamy, czy nie. „Podobnie, jak krąg jest nieskończony, tak samo nasza braterska miłość bliźniego i Brata winna być nieskończona” czytamy w Wademekum Ucznia WLNP.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie