Czakra [GLEIC]

 

Czakra lub padma (sans.), dosł. „kwiat lotosu”, nazwa siedmiu narzą­dów nadzmysłowych człowieka, których stopniowe rozbudzenie wy­wołuje rozwój duchowy człowieka. Odpowiednikami fizycznemi czakr są bezkanałowe gruczoły w ciele ludzkiem, którym dzisiejsza nauka przypisuje coraz większe znaczenie. Gruczoły i czakry są następujące: 1-sza czakra w czaszce odpowiada gruczołowi zwane­mu szyszynką, 2-ga między brwiami – przysadce, 3-cia w krtani – tarczycy, 4-ta w sercu – gruczołowi piersiowemu, 5-ta w splo­cie słonecznym – gruczołowi trzustkowemu, 6-ta krzyżowa – gru­czołom rozrodczym, 7-ma u nasady kręgosłupa – gruczołowi nad­nercza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 18.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic