Cumberlandyzm [GLEIC]

 

Cumberlandyzm, wykonanie zamyślonych przez pewną osobę zadań, dzięki wskazówkom dostarczanym przez podświadome ruchy lub drgnienia ręki człowieka, z którym się jest w kontakcie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 18.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic