Trans [CHŁOPICKI]

 

Trans. Głęboki sen magnetyczny, podczas którego medyum jest zupełnie nieświadome swego stanu i najzupełniej opanowane przez duchów, gdy w pół transie medyum traci tylko pół świadomości; dla czego nie należy przywiązywać wagi do tego co mówi. jako pomieszanego z jego własnemi myślami.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 94.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm