Trans [GLEIC]

 

Trans (ang. trance), stan podobny do snu, wywołany świadomie wolą własną lub obcą; stan, w którym znajdują się zwykłe medja w czasie seansów spirytystycznych i jasnowidze.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 83.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic