Objawy [CHŁOPICKI]

 

Objawy. T. j. manifestacye. Wyraz ten obejmuje wszelkiego rodzaju zjawiska na seansach powstałe za pomocą medyum. Bywają objawy: fizyczne i psychiczne (ob.)

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 92.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm