"Objaśnienie katechizmu" *w budowie*

 

Objaśnienie katechizmu (Andrzej Niemojewski, Objaśnienie katechizmu, Warszawa 1907, Wydawnictwo Myśli Niepodległej, Drukarnia L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza, ss. 64, wydanie wyczerpane i skonfiskowane, wersja elektroniczna: http://polona.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).