Obłęd [GLEIC]

 

Obłęd, anormalny stan duszy, powodowany zazwyczaj organiczną wadą mózgu, chorobą weneryczną lub nadużyciem narkotyków. Przyczyną obłędu może być również często wstrząs nerwowy, opętanie, suge­stja i t. d. Badania okultystyczne mogą przyczynić się do wylecze­nia lub złagodzenia obłędu w wypadkach, gdzie środki medycyny zawodzą.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 61.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic