"Obowiązek duchowy" *w budowie*

 

Obowiązek duchowy (Paul Sédir, Obowiązek duchowy, przekł. i słowo wstępne Józefa Jankowskiego, Bibilioteczka Hermetyczna nr 5, Warszawa 1911, nakł. Księgarni St. Sadowskiego, ss. 104).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).