Magnetyzm [CHŁOPICKI]

 

Magnetyzm. Nazywany również magnetyzmem zwierzęcym zawiera w sobie wszystkie objawy t zw. hypnotyzmu i mesmeryzmu, a różni się tem od pierwszego, że pacyent poddawany takowemu nie zapada w stan nieświadomości ani też w katalepsyę.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 91–92.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm