Magnetyzer ["Hejnał"]

 

Magnetyzer, to człowiek, który posiada zdrowe i dobrze rozwinięte ciało eteryczne. Rozporządzając dużą ilością zdrowego odu, magnetyzer silniej promieniując (najsilniej promieniują „od” palce, kolana, włosy na głowie i oczy) może zasilać organizm ludzi cierpiących. Stanowisko magnetyzera jest bardzo odpowiedzialne; wymaga bowiem od niego, by był człowiekiem wolnym od wszelkich namiętności, etycznie wysoko rozwiniętym i zharmonizowanym, ponieważ skłonności i wady duchowe nietylko utrudniają magnetyzowanie, lecz przenoszą się wraz z fluidami na magnetyzowanego i mogą wyrządzić szkody.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 3, s. 91–92.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej