Magnetyzer [GLEIC]

 

Magnetyzer, człowiek, rozporządzający większym niż inni ludzie zapa­sem siły żywotniej. Dzięki dobrze rozwiniętemu ciału eterycznemu magnetyzer, przez silne promieniowanie swego ciała, może zasilać organizm ludzi cierpiących.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic