Magnetyzm [GLEIC]

 

Magnetyzm, znana we fizyce siła przyciągająca żelaza i innych metali. „Magnetyzmem zwierzęcym” określa się siłę, odkrytą przez dra Mesmera. W tem znaczeniu wyrażenie „magnetyzm" jest zasadni­czo błędne; w danym wypadku należałoby stosować raczej nazwę „mesmeryzm” lub „promieniowanie odyczne”. Dzięki mesmeryzmowi można leczyć chorych, pobudzać wzrost roślin, mumifikować ciała organiczne i t. p.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 52.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic