Zeno Gianbattista (Seni) [GLEIC]

 

Zeno Gianbattista (Seni), astrolog, ur. w Genui w r. 1600, pobierał nauki u weneckiego profesora matematyki Andrzeja Argoli. Zasłynął z przepowiedni śmierci Wallensteina, która nastąpiła 25 II 1638 r. Po śmierci Wallensteina został aresztowany i odstawiony do Wied­nia, gdzie go jednak wypuszczono na wolność. Powrócił do Genui i tu zmarł na zarazę w 1656 r. Napisał kilka dzieł kabalistycznych, które jednak nie wyszły z druku.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 88.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic