Zielińska Maria (Marja)

 

Maria (Marja) Zielińska, antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 20 otrzymała 01.01.1924 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku nie odnotowano innych danych.

                                                                                                                                                  

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, PTA