Zegar śmierci [GLEIC]

 

Zegar śmierci, słyszenie tykania niewidzialnego i nieistniejącego zegara, jako zwiastuna śmierci.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 88.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic