Wallenstein (Waldstein) Albrecht Wacław Euzebjusz [GLEIC]

 

Wallenstein (Waldstein) Albrecht Wacław Euzebjusz, książę Frydlandu, Mecklenburga i Saganu, ur. 15 IX 1583 r. w Hermanicach (Czechy), zginął zamordowany 25 II 1634 w Eger. Zaznajomiwszy się z nauką astrologji pod wpływem swego nauczyciela i towarzysza podróży Piotra Wirdunga, kontynuował dalsze badania w Padwie pod kie­runkiem Arglego. Za pośrednictwem Wirdunga zawarł również zna­jomość z astronomem Keplerem, który młodemu jeszcze wówczas, bo 25-letniemu Wallensteinowi, obliczył horoskop, podając koleje jego życia, pełnego wspaniałych sukcesów, a zarazem tragicznych mo­mentów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 85.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic