Wallace Abraham dr. [GLEIC]

 

Wallace Abraham dr., lekarz, zmarł dnia 22 I 1930 r., jeden z najlepszych znawców parapsychologji w Anglji. Przez całe dziesiątki lat ekspe­rymentował z szeregiem medjów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 85.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic