Walter Matylda

 

Matylda [Mada] Walter, (zm. w listopadzie 1973 r.) dr medycyny, założycielka Syndykatu Ekonomicznego we Lwowie, Handelssyndikat w Wiedniu, Syndykatu Handlowego w Warszawie, matka Roberta Waltera, antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 105 otrzymała 03.11.1927 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres Warszawa, Złota 56. Mada Walterowa od czasów przedwojennych była zwolenniczką wegetarianizmu, który nie tylko praktykowała, ale także na którego temat pisała, propagując ten sposób odżywiania. Zgodnie z jej wolą  prace na temat zdrowego żywienia jej autorstwa Robert Walter przekazał po śmierci matki Błażejowi Włodarzowi.  

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach), prywatne archiwum Błażeja Włodarza, Ramana Dom.

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, Walter, Siedlecka, wegetarianizm