Tomasz a Kempis [GLEIC]

 

Tomasz a Kempis, Tomasz Hemerken (1380–1471) z Kempis, z zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna na górze św. Agnieszki koło Zwolle w Holandji. Przypisują jemu autorstwo „De imitatione Christi” – O naśladowaniu Chrystusa, dzieła po Piśmie św. najwznioślej­szego, jakie posiada mistyka chrześcijańska.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 82.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic