Toltecy [GLEIC]

 

Toltecy, najpotężniejszy, trzeci zkolei szczep Atlantów. Przez długie wieki panować mieli na kontynencie atlanckim. Potomkami ich są prawdopodobnie Egipcjanie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 82.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic