Tomczak Kazimierz

 

Kazimierz Tomczak (1883–1967), polski ksiądz i biskup katolicki, patrolog; zajmował się także gnostycyzmem.

Z punktu widzenia badań nad gnostycyzmem ważny jest jego artykuł Zagadnienia filozoficzne u Tertuliana opublikowany w 1925 r. w „Przeglądzie Teologicznym”. W tekście tym autor bada m. in. polemikę wspomnianego w tytule pisarza starochrześcijańskiego z gnostykami Hermogenesem i Walentynem oraz z Marcjonem, innym przedstawicielem nieortodoksyjnego chrześcijaństwa. 

 

Mariusz Dobkowski

 

Literatura: Biskupi: Wincenty Tymieniecki, Kazimierz Tomczak, 1989, red. E. i S. Zielkowscy, Łódź; Grzebień L., 1983, Tomczak Kazimierz, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, red. L. Grzebień, t. 7, Warszawa, s. 325–326; Przybysz M., 2013, Biskup Kazimierz Tomczak (1883–1967). „Powołaniem jest zostać…”, [w:] Bohaterowie trudnych czasów.  Zbiór 8,  red. G. Romanowski, M. Kieruzel, Łódź, s. 71–81.

 

Słowa kluczowe: gnostycyzm, Tertulian, Kazimierz Tomczak