Tiffereau Teodor [GLEIC]

 

Tiffereau Teodor, alchemik francuski, przeprowadził w r. 1842 w Me­ksyku udatne transmutacje.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 82.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic